V sodelovanju z RAGOR-jem (Regionalna agencija Zgornje Gorenjske) in Občino Bohinj smo se z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Obdelava gradiv les, odpravili na ogled proizvodnje Lip Bohinj. Namen obiska je bil poglobiti razumevanje procesa proizvodnje, hkrati pa spodbuditi lokalno gospodarstvo in izobraževanje. V podjetju Lip Bohinj, specializiranem za proizvodnjo opažnih plošč, so učencem ponudili vpogled v postopek izdelave, ki vključuje različne faze, od priprave surovin do končnega izdelka. Pokazali so nam še kako se sestavi krmilnica za veverice. Učenci so prejeli tudi sestavne dele krmilnice, ki so jih kasneje v šoli sestavili. Sodelovanje med šolo in lokalnimi podjetji je ključnega pomena za vzpostavitev mostu med teorijo, ki jo učenci pridobijo v učilnici, in praktičnimi izkušnjami v podjetju. Omenjeni dogodek je popestril učno izkušnjo učencev in poudaril pomen lokalne skupnosti in njenega gospodarstva.

Besedilo in fotografije: Monika Zupanc

Dostopnost