V petek, 15. 9. 2023 smo se z devetošolci podali na Ljubljansko barje. To je dobrih 150 km2  močvirne ravnice, mozaik njiv, travnikov, jarkov in mejic, ki nudijo življenjski prostor mnogim živalskim in rastlinskim vrstam. Poleg naravnih vrednot je bogata tudi barjanska kulturna dediščina. Območja, kot je Ljubljansko barje, so zaradi človekovih posegov vse redkejša. Intenzivno kmetijstvo, stihijska urbanizacija in onesnaževanje okolja prispevajo k izginjanju tovrstnih habitatov in vrst, ki jih poseljujejo. Da bi ohranili biotsko in krajinsko pestrost, ter preprečili nadaljnje slabšanje razmer je Ljubljansko barje del evropskega omrežja zaščitenih območij Natura 2000 in razglašeno za krajinski park.

Vse to smo spoznavali skupaj z vodičkama CŠOD. Ogledali smo si rekonstrukcijo koliščarske naselbine, do katere po lesenem podestu vodi učna pot. Odpeljali smo se do naravnega spomenika Podpeško jezero in se povzpeli na osamelec sv. Lovrenc, s katerega smo se razgledali po barjanski ravnici.

Marjeta Dobravec

Fotografije: Marjeta Dobravec, Katarina Dobravec

Dostopnost