Spoštovani starši!
V sredo, 13. 3. 2019 VABLJENI na 2 predavanji, ki bosta v avli matične šole na Bistrici.

Obe temi sta aktualni tako za starše otrok iz vrtca kot tudi za starše otrok iz šole

OB 16.30 bo Tina Vovk iz preventivne ambulante ZD Bohinj staršem povedala vse o ukrepih za zaustavitev širjenja podančic in odgovarjala na morebitna vprašanja.

OB 17.00 bo načrtovano predavanje ga. Doroteje Lešnik Mugnaioni o MEDVRSTNIŠKEM NASILJU.

PODANČICE

Med bohinjskimi otroki vrtca in šole je zdravstvena služba zaznala precejšen problem okuženosti s podančicami. Ker so le te nalezljive in da preprečimo njihovo razširjenost, je Dispanzer za otroke in šolsko mladino ZD Bohinj sprejel ukrepe za odpravo težave. Zelo pomembno je, da vsi hkrati pristopimo k reševanju problema in upoštevamo navodila zdravstvene službe.

 

MEDVRSTNIŠKO NASILJE

V šoli med učenci opažamo različne oblike medvrstniškega nasilja. Žrtve nasilja doživljajo velike čustvene stiske, zato se trudimo, da bi tovrstne oblike odnosov odkrili, se o njih pogovorili in poiskali konstruktivne rešitve. Učence želimo senzibilizirati za tovrstno problematiko, jih učiti empatije in konstruktivnega reševanja konfliktov. Odločili smo se, da je medvrstiško nasilje  v tem in naslednjem šolskem letu prioritetna naloga naše šole. V okviru te naloge želimo o medvrstiškem nasilju spregovoriti tudi s starši.  Zato starše vseh učencev naše šole vabimo, da se udeležite predavanja o medvrstniškem nasilju, ki ga bo izvedla gospa Doroteja Lešnik Mugnaioni. Predavanje bo v sredo., 13.3.2019 ob 17.00 uri v avli šole. Po predavanju bodo pogovorne ure za vse učence, tudi tiste s podružnične šole.

 

 

 

Dostopnost