Po Zakonu o OŠ mora biti vpis v 1. razred opravljen v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto. Vpis bo potekal v četrtek, 21.2.2019 od 7.00 do 18.00 ure ter v času zimskih počitnic, 25.2. in 26.2.2019, obakrat med 7.00 in 14.00 uro v pisarni šolske svetovalne službe na OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica.  Na vpis se ni potrebno predhodno naročiti. V šolo se morajo vpisati vsi otroci, ki so rojeni v letu 2013 in imajo stalno ali začasno bivališče v občini Bohinj. Zaželjeno je, da na vpis poleg vsaj enega od staršev pride tudi otrok. S seboj imejte identifikacijski dokument otroka ( osebno izkaznico, rojstni ali potni list). Vsi šoloobvezni otroci bodo dobili vabilo na vpis tudi po pošti.

Dostopnost