Izšel je razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Razpis je samo v elektronski obliki in sicer na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport  ( delovna področja – srednješolsko izobraževanje – vpis v srednjo šolo). V razpisu so razpisani vsi izobraževalni programi, ki se bodo izvajali v srednjih šolah ter število prostih mest. V njem najdete tudi vse pomembne datume in informacije glede vpisa. Predvsem si dobro preberite prvo prilogo, v kateri so podatki o razpisanih triletnih in štiriletnih programih. Če imate v zvezi s tem kakšne dileme ali vprašanja, se oglasite v šolski svetovalni službi, starši pa me lahko pokličejo na tel.št. 041439 755. TU

 

Dostopnost