Eden od instrumentov, ki ga uporabljamo pri poklicnem svetovanju, je Vprašalnik o poklicni poti ( na kratko VPP). Omenjeni vprašanik vzpodbudi učence k razmišljanju, kaj jih najbolj zanima in kje vidijo svoje prednosti. Vprašalnik, ki je v elektronski obliki, bodo v mesecu novembru izpolnjevali učenci, katerih starši bodo to dovolili. Soglasje z naslovom Kam naprej po končani osnovni šoli, so učenci prejeli razredni uri. Podpisano soglasje naj učenci čim prej vrnejo svoji razredničarki. Za več informacij lahko pokličete v šolsko svetovalno službo.

Dostopnost