Pri pouku spoznavanja okolja so tretješolci spoznavali kmetijo. Ker živimo na podeželju, so kmetijo PR´KMET tudi obiskali. Življenje in delo kmeta je predstavila ga. Sabina Logar.
Jana Krkoč

Dostopnost