Delavnice in Pescara

Zbudili smo se v sončno zgodnje spomladansko jutro in se odpravili v šolo. Učenci so se razdelili v narodnostno različne skupine. S pomočjo računalnikov so iskali rešitve o različnih konfliktnih situacijah v svetu. Na računalnikih so našli različne informacije, sami pa so jih po medsebojnem pogovoru oblikovali v predstavitve. Skupina, v kateri je bila Taisia, je obravnavala temo o starosti. Našli so marsikaj zanimivega o zgodovini tega problema, o različnih primerih in o rešitvah le-teh. Zanimiv je bil tudi predlog, kako lahko gledamo na starost tudi kot prednost.

Skupina, v kateri je sodelovala Varja, je obravnavala vojno v Siriji. S pomočjo spleta so našli vzroke za to vojno, o tem kako poteka in o žalostnih posledicah. Razmišljali so o različnih rešitvah problema.

Tretja skupina, v kateri je sodelovala Karla, je razmišljala o tem, kaj predsodek sploh pomeni in zakaj pride do njih in to podkrepili z različnimi primeri.

Skupina v kateri je sodeloval Benjamin, je raziskovala, kako pristopiti k reševanju konfliktov. Našli so več zgodovinskih primerov, iz katerih so izluščili korake, ki vodijo k zadovoljivim rešitvam. Celotne predstavitve boste našli na spletni strani projekta.

Popoldne smo se odpeljali v bližnje obmorsko mesto Pescara. Ime je dobilo po reki, čez katero je speljano mnogo mostov. Enega od njih smo prehodili in občudovali razgled ter se greli ob spomladanskem soncu. Po značilnih ulicah in lepem drevoredu smo odšli na zbirno mesto ter se vrnili v Ortono.

Ekipa Erasmus+

Dostopnost