1. 9. 2018 bodo 1. razred pričeli obiskovati otroci, ki so rojeni v letu 2012. Vpis šolskih novincev bo v času zimskih počitnic in sicer  v ponedeljek, 19. 2. in v torek, 20. 2. 2018 od 8.00 do 14.00 ter v sredo, 28. 2. 2018 od 7.00 do 18.00 ure. Otroci bodo vabilo za vpis dobili tudi po pošti. Starši morate otroka vpisati  v šolskem okolišu, kjer imate stalno ali začasno bivališče.Otroka morate  vpisati tudi v primeru, če razmišljate o odložitvi všolanja. V tem primeru morate ob vpisu oz. najkasneje do 15. 3. 2018 oddati pisno vlogo za odložitev všolanja, o čemer vam bo več povedala svetovalna delavka ob samem vpisu.

Dostopnost