Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2018/19. Devetošolci se boste nekaj dni pred 5. 4. vpisali v srednjo šolo, v rokovniku pa so še ostali datumi in dejavnosti, ki so pomembni v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Skrajšana in poenostavljena oblika rokovnika je TU, na spletni strani http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ pa je objavljen celoten rokovnik.

Dostopnost