Tek spada v skupino monostrukturnih športov, za katere je značilna struktura cikličnega gibanja, pri čemer je osnovni cilj premagovanje prostora z lastnim telesom.

Tek je osnova cele vrste športov in ga pri vseh teh športi tudi razvijamo (nogomet, rokomet, košarka . . ) Tek spada med naravne oblike gibanja. To so najstarejša gibanja, ki jih je človek razvil v svoji filogenezi in na podlagi katerih so se izoblikovala zahtevnejša, sestavljena gibanja.
Že zelo majhni otroci obvladajo in uporabljajo hojo in tek pri igri in spontani vadbi. Tek je oblika rekreacije, ki jo lahko prakticira vsaka družina.
Aerobne obremenitve, ki temeljijo na funkciji srčno-žilnega in dihalnega sistema, imajo velik pomen in primernost za razvoj funkcionalnih sistemov v smislu pozitivnih sprememb, ki se kažejo v razvoju telesa, večji prilagodljivosti na obremenitve in večji sposobnosti premagovanja naporov.
Tudi na naši šoli se trudimo, da bi otroci radi tekli in tudi preko teka skrbeli za svoje psihofizične sposobnosti.

Maja Velički

Dostopnost