Tudi v letošnjem šolskem letu v okviru Tedna otroka pripravljamo sejem Zamenjam igračo. S sejmom želimo spodbujati k odgovornemu potrošništvu in k večji skrbi za naravo, saj potrošniški način življenja v nas vzbuja nenehno željo po kupovati več in imeti več. Enako je z igračami – večina otrok ima veliko igrač, ki pa se jih (pre)hitro naveličajo ali pa so jih preprosto prerasli. Tako mnogo igrač prej ali slej pristane na odlagališčih za smeti, saj igrače spadajo med mešane odpadke. V skrbi za naše okolje in z namenom razvijanja odgovornega odnosa do potrošništva se lahko namesto za nakup nove igrače odločimo za izmenjavo le-teh.

S tem namenom v veliki telovadnici osnovne šole tudi letos organiziramo sejem
Zamenjam igračo, ki bo potekal v torek, 3. 10. 2017, s pričetkom ob 10.30 uri.

Gotovo ima tudi vaš otrok doma kakšno igračo, ki jo je prerasel ali s katero se več ne igra. Želimo, da bi na sejmu otroci podarili svoje igrače, s katerimi se več ne igrajo in dobili igrače, s katerimi bi se z veseljem igrali. Zato vas prosimo, da poskrbite, da bodo podarjene igrače čiste, lepo ohranjene in delujoče – torej takšne, kakršne bi si želeli, da jih v dar dobi vaš otrok. Predlagamo, da skupaj z otrokom pregledate njegove igrače in se pogovorite, katero od igrač je pripravljen zamenjati. Izbrano igračo (vsak otrok lahko izmenja največ dve igrači) naj otrok do  1. 10. 2017 do 13. ure prinese v šolo. V zameno bo dobil kupon, s katerim si bo na sejmu lahko izbral katerokoli drugo igračo.

Sejemsko dogajanje bomo popestrili s spremljevalnim dogajanjem –
gledališko-literarnim nastopom Andreja Rozmana Roze.

Otroci, ki obiskujejo vrtec (nad 3. letom starosti) in prvo triado osnovne šole ter otroci iz podružnične šole v Srednji vasi si bodo ob 9.45 ogledali predstavo Balon velikon, učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole v Bohinjski Bistrici pa si bodo ob 11.30 ogledali literarno-gledališki nastop. Oba nastopa si bodo otroci ogledali v KD Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.

Dostopnost