Break Barriers – No Prejudices ali Premagujmo ovire brez predsodkov
V času prve mobilnosti učencev v sklopu projekta Erasmus+, ki je v Bohinju potekala od 19. do 25. marca, je naša šola izdala tiskano publikacijo na temo predsodkov. Predstavili smo nekatere dejavnosti, s katerimi pri nas premagujemo predsodke do narodnosti, jezika, veroizpovedi, starosti, okolja, narave, hrane, umetnosti, kulture in do drugačnosti vseh vrst. Bohinjska osnovna šola sodeluje z različnimi ustanovami v lokalni skupnosti, zato smo povabili njihove predstavnike, da izrazijo svoj pogled na temo predsodkov v družbi in načine, kako jih lahko razblinjamo. Publikacijo si lahko ogledate tudi v elektronski obliki na tej povezavi.

Dostopnost