Vprašanja se nanašajo na poznavanje v projektu sodelujočih dežel in razumevanje tematike. Ugotavljali bomo tudi, kako je naša dežela videti v očeh drugih. Anketo bomo ponovili ob zaključevanju projektnih aktivnosti, da bomo videli spremembo v znanju in stališčih. Anketa je na povezavi tukaj.

Hvala!

Dostopnost