Slika_kult_sola 004Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) s podeljevanjem naziva Kulturna šola krepi kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih.

Hkrati motivira šole, da bi postale žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.Strokovna komisija je laskavi naziv Kulturna šola 2016 podelila osnovnim šolam, ki glede številčnosti in kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Med prejemnicami naziva za obdobje pet let je tudi bohinjska osnovna šola. Priznanje in posebno zastavo smo prejeli na svečani prireditvi na Osnovni šoli Petrovče v četrtek, 22. 9. 2016. Našo šolo sta zastopala tudi predstavnika učencev, in sicer devetošolca Neža Sušel in Luka Kalita.

Marija Helena Logar in Urška Repinc

Dostopnost