Tudi naša šola se je priključila akciji Radi pišemo z roko, ki je potekala v četrtek, 19. maja, po vsej Sloveniji.

Cilji akcije so ozaveščanje vseh o pomenu pisanja z roko, spodbujanje pisanja z roko in s tem fine motorike ter poudariti, da se z razvijanjem pisave razvija in poudarja tudi individualnost.

Vsi učenci so si pri pouku ogledali rokopise znanih ljudi, kot sta Tone Partljič in Manca Izmajlov. Poiskali smo tudi nekaj rokopisov Bohinjcev. Tako nam je sporočilo napisala ravnateljica Mojca Rozman, pa tudi župan občine Bohinj Franc Kramar. Za nekaj vrstic rokopisa smo zaprosili tudi našo Ano Soklič, ki nam je z veseljem ustregla. Gospa Cilka Mikelj pa nam je s svojim rokopisom prikazala lepopis, kot so ga včasih učili v šoli. Rokopise smo primerjali in se ob tem pogovarjali o tem, kaj nam sporočajo. Vsi skupaj smo ugotovili, da sporočajo veliko več, kot zapis na računalnik.

Potem so se učenci lotili pisanja pisma staršem (na roko, seveda!). V njem so se jim zahvalili ali jih kaj povprašali. Pisma so učenci odnesli domov in dali staršem domačo nalogo: na ta pisma odgovoriti. Starši so domačo nalogo seveda naredili in tako so učenci v četrtek, 19. maja , v šolo prinesli pisma staršev. Da je bilo vse skupaj še bolj zanimivo, so starši pisma zaprli v kuverte in učenci so jih smeli odpreti šele v šoli. Seveda so bili pisem veseli vsi in zato se zahvaljujemo vsem staršem za dobro opravljeno domačo nalogo.

Naš cilj pisanja z roko je bil torej dosežen. Da pa bi vsi skupaj več pisali z roko, za konec še nekaj zanimivih dejstev:

Pisanje z roko zagotavlja dolgotrajnejšo pozornost, večjo vztrajnost pri delu, kompleksnejše delovanje možganov. Pri pisanju z roko  se informacija v spominu obdrži dlje časa. Pisec pri pisanju z roko generira več idej kot pri pisanju z računalnikom.

vodja akcije: Anita Zupanc

2466_001 2466_002 2466_003 2466_004

Dostopnost