V šolskem letu 2015/16 je širša tema zeleni turizem. Mi svojo nalogo vežemo na kozolce – studorske stogove. Način obdelovanja trave z uporabo kozolcev je v veliki meri pripomogel, da se je obdržala biotska pestrost bližnjih travnikov. Nalogi smo dali naslov Varno pod kozolcem.

Dostopnost