Naslov projekta je »Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy« -Preučavanje različnih metod poučevanja naravoslovnih predmetov za izboljševanje naravoslovne (in drugih) pismenosti. V tem šolskem letu poteka že drugo leto dvoletnega projekta. V preteklem šolskem letu so se že zvrstila projektna srečanja na Malti, v Španiji in v Estoniji. Vodja projekta je Urška Repinc. Pri aktivnostih tesno sodeluje aktiv učiteljev naravoslovja, vodstvo šole – predvsem preko na šoli že uveljavljenega procesa hospitiranja učnih ur. V kontekstu razumevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj se omenjenim sodelavcem pri različnih dejavnostih pridružujejo še drugi.

Nadaljevanje mednarodnega EU projekta Erasmus

Sprejem na madžarski šoli je bil prisrčen           Foto: Nežka Košnik

Mednarodna konferenca o metodiki in didaktiki                   Foto: Maruška Željeznov Seničar

Dostopnost