November je tisti mesec, v katerem želimo z različnimi aktivnostmi delovati preventivno in ozaveščati učence o različnih oblikah zasvojenosti, jih spodbujati k dialogu in iskanju zdravih in konstruktivnih načinov spopadanja s težavami. S tem namenom bodo v novembru potekale naslednje aktivnosti:

Devetošolci se bodo udeležili naravoslovnega dne z naslovom Odvisnosti, ki ga izvaja družinski inštitut Bližina.

Učenci tretjega , šestega, sedmega, osmega in devetega razreda se bodo na delavnicah, ki jih izvaja Center za varnejši internet ( Safe.si), seznanili z nevarnostmi in pastmi interneta.

Osmošolci se bodo s predstavniki Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih pogovarjali o motnjah hranjenja.

Sedmošolci bodo obiskali krizni center za mlade Kresnička in se tam pogovarjali o nasilju ter konstruktivnem reševanju konfliktov.

Sedmošolci se bodo na vrstniških delavnicah, ki jih izvaja Mladinska zveza Slovenije – Brez izgovora, pogovarjali o kajenju in pasteh tobačne industrije.

V okviru novembrskih pogovornih ur bo za vse starše izvedeno predavanje Vzgoja v digitalni dobi.

K organiziranju preventivnih vsebin je pristopila tudi Občina Bohinj, ki bo financiral izvedbo interaktivnega predavanja za starše Izzivalci ulice.

Dostopnost