Prvi šolski dan bodo vsi učenci prejeli obrazec Prijava na šolsko prehrano.Ta prijava je  dokument na osnovi katerega se bo mesečno zaračunavalo malice in kosila. Učenci, ki so na kosilo prijavljeni določene dni, naj te dni redno hodijo. Izjemoma pa se lahko odjavijo od kosila do 8.30 tekočega dne, in sicer tako, da starši odjavijo kosilo za določen dan ali za več dni skupaj po telefonu v tajništvo šole( tel. št. 577 00 00 ) ali na elektronski naslov šole os-bohinj@guest.arnes.si, lahko pa učenci sami odjavijo kosilo tudi ustno do 8.30 tekočega dne v tajništvo šole. Na enak način je v primeru odsotnosti učenca potrebno odjaviti tudi šolsko malico.
 Če učenec ni prijavljen na šolsko kosilo, pa želi kositi v šoli samo izjemoma, se mora prijaviti en dan prej, najkasneje do 8.30 zjutraj v tajništvo šole.
Cena malice je 0,80 EUR, kosilo je od 1. do 4. razreda 2 EUR, kosilo od 5. do 9. razreda je 2,20 EUR.
                                                                                                                                                             Pavlina Zorman, vodja šolske prehrane
Dostopnost