Spoštovani učenci, starši!

Tudi v letošnjem šolskem letu vam ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti. Prepričani smo, da bo vsak našel kaj zase. Dejavnosti vodijo šolski mentorji ali zunanji izvajalci. Za učence so vse brezplačne.

TU OBJAVLJAMO SEZNAM interesnih dejavnosti za letošnje šolsko leto. Preglejte ga in izberite tisto, kar menite, da ustreza vašim željam. Izvajanje dejavnosti bo po dogovoru z mentorjem. O pričetku posamezne dejavnosti boste sprotno obveščeni (objava na spletu, pisna obvestila ali objava po zvočniku).

Priporočamo, da izberete le tiste dejavnosti za katere veste, da jih boste lahko redno obiskovali in ne bodo obremenjevale vašega rednega šolskega dela.

Mojca Rozman, ravnateljica

Dostopnost