Ime in priimek poučevanje razrednik
Mihela Odar vsi predmeti, JV 1.a
Bernarda Mikelj vsi predmeti, JV 1.b
Janja Cvetek vzgojiteljica 1.r., JV
Marija Medja vsi predmeti 2.a
Andreja Rozman vsi predmeti 2.b
Martina M. Sabalić vsi predmeti 3.a
Jana Krkoč vsi predmeti, razen TJA 4.a
Martina Medja vsi predmeti, razen TJA 4.b
Mojca Medja MAT, SLJ, LUM, DRU, NIT, ŠPO, OPB 5.a
Marinka Soklič MAT, SLJ, LUM, DRU, NIT, ŠPO 5.b
Jožica Kašca vsi predmeti, JV 1.c
Marija Krkoč vzgojiteljica 1. r., OPB
Mojca Odar vsi predmeti 2.c
Polona O. Golobič vsi predmeti 3.b
Nataša Korošec vsi predmeti, razen TJA 4.c
Maja Velički ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, OPB 6. a
Ana Marija Cerkovnik TJA 6. b
Marija Cerkovnik MAT, FIZ 7.a
Monika Zupanc MAT, TIT 7.b
Urška Beznik KEM, GOS, KEŽ, POK, VEO, VES, OPB 8.a
Marija Helena Logar SLJ, ŠNO 8.b
Marjeta Dobravec MAT, FIZ, OPB 8.c
Nataša Mrak GEO, ŠPO, OPB 9.a
Nežka Košnik BIO, NAR, ONA 9.b
Lucija M. Jensko ZGO, DKT, VE1, VE2
Jaka Hawlina GUM, OPB
Nada Hodnik LUM, OPB (Sr. vas)
Ivo Korošec TIT, MME, ROM, OPB
(Marjan Pavliha) ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, OPB
Urša Rožič SLJ, OPB
Nataša Stare TJA
Martina Kalita (Tanja Zagoričnik ) NE2
Pavlina Zorman GOS, NPH, SPH, OPB
Pavel Zupan TIT, OGL, OGK
Anita Zupanc SLJ, TJA
Barbara Glavič DSP, ISP (pedagoginja)
Klavdija Iveljič DSP (defektologinja)
Bojana Polajnar DSP (defektologinja)
Karmen Zupan Vodja svetovalne službe, DSP (psihologinja)
Urška Repinc knjižničarka
Jana Komac pomočnica ravnateljice, računalničarka
Mojca Rozman ravnateljica

 

Arhivi

Dostopnost