Vloga za odsotnost nad 5 dni

 

VLOGA STARŠEV ZA NAPOVEDANO ODSOTNOST NAD PET DNI – obrazec

Na podlagi 53. člena Zakona o osnovni šoli in Pravil šolskega reda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica morajo starši ob vsakem izostanku od pouka šoli sporočiti vzrok izostanka. Učenec/ka lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili njegov vzrok, če njegov izostanek vnaprej napovejo razredniku, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Ravnateljica pa lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev in pridobljenem mnenju učiteljskega zbora, dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Starši oddajo vlogo najmanj 5 dni pred izostankom razredničarki/razredniku ali v tajništvo šole ali jo pošljejo pa mailu ravnateljici.

Arhivi

Dostopnost