Z učenci petih razredov, ki se pripravljajo na kolesarski izpit smo sodelovali na razpisu Varno na kolesu. Pripraviti smo morali dve nalogi. Za prvo nalogo so učenci najprej sami na poti v šolo oziroma domov opazovali različne oblike prometnih uredite. Križišča in varne oziroma nevarne prometne poti so fotografirali, nato smo skupaj pregledali zbrano gradivo in se pogovorili o možnih prometnih situacijah in pravilnem ravnanju kolesarjev ter drugih udeležencev v prometu. Za ocenjevanje smo pripravili VIDEO, kjer smo prikazali naše delo. Za drugo nalogo je bilo potrebno oblikovati kviz. Vsak učenec je sestavil vprašanje in narisal sliko prometne situacije na katero se je nanašalo vprašanje. Vse skupaj smo zbrali in izdelali KVIZ, ki nam je v pomoč pri učenju in utrjevanju prometnih vsebin.

Izdelke je pregledala strokovna komisija in dodelila točke. V torek, 9. aprila smo se udeležili regijskega srečanja, kjer smo izvedeli, da smo se uvrstili v finalni izbor med 10 šol, ki so prejele največ točk. Razglasitev bo potekala na veliki zaključni prireditvi, ki bo 23. maja 2019, v Ljubljani, kamor se bodo odpravili tisti učenci petih razredov, ki so vložili svoj trud, da nam je vse skupaj super uspelo.

mentorica Monika Zupanc

Dostopnost