Šolo v naravi na Komni smo zaključili s pohodom od Komne do planine Blato. Prehodili smo kar nekaj planin:  Lopučnico, Ovčarijo, Dedno polje in planino pri Jezeru. Skupina učencev se je povzpela celo na dvatisočak Malo Tičarico.

Tri dni bivanja v gorah je zaznamovalo spremenljivo vreme, spodbujanje vztrajnosti, samostojnosti in strpnosti.

 

Dostopnost