hranaOd 1. 2. 2017 dalje se bo na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev razširil krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do 100 % subvencije v višini cene kosila bodo upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen o odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Staršem svetujemo, da pogledate v odločbo o otroškem dodatku, kjer imate nekje na drugi strani napisan podatek o % neto povprečne plače v RS, ki ga prejema vaša družina. Če je ta manjši od 36 %, je vaš otrok upravičen do brezplačnega kosila. Če želite na novo uveljaviti pravico do brezplačnega kosila, morate svojega otroka prijaviti na kosilo s prijavnico, ki jo dobite na spletni strani naše šole ali pri učiteljici Pavlini Zorman. Prijavnico lahko oddate tudi v tajništvu šole.

Dostopnost