solsko kosiloŠolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši morajo praviloma v mesecu juniju prijaviti svojega otroka na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto. Zato bomo učencem v prihodnjih  dneh razdelili obrazec Prijava učenca na šolsko prehrano. Prosimo, če obrazec izpolnite, vaš otrok pa naj ga vrne svoji razredničarki. S tem bo otrok prijavljen na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto.

Glede na dohodek na družinskega člana  učencem pripada tudi pravica do subvencionirane šolske prehrane. Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj šola od  Ministrstva  za delo, družino in socialne zadeve sama pridobi  podatke o otroškem dodatku, kar je podlaga za uvrstitev v dohodkovni razred, ki določa višino subvencije.

 • Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 • Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:
   • do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cena kosila,
   • nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70% kosila,
   • nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40% kosila.

Ceno šolske malice določa država in znaša 0,80 evra, cena šolskega kosila pa je za učence do 5. razreda 2 evra, za ostale pa 2,20 evra.

Dostopnost