Učenci 6. razredov so spoznavali različne travniške in lesnate rastline s pomočjo določevalnih ključev. Naučili so se uporabljati slikovne ključe, s katerimi v naravi hitro najdemo ime rastline. Malo težje je pravilno uporabljati dihotomne ključe, ki nimajo slik in risb. Poznati moramo prave izraze za poimenovanje delov rastlin, da lahko pravilno napredujemo skozi tak ključ. Večini je kar uspelo določiti nekaj rastlin.

Ugotavljali so tudi vrstno pestrost na opazovanem območju, deloma je to bil travnik, deloma pa z drevesi in grmovjem zaraslo obrežje potoka Belca. Fotografije pa najlepše pokažejo, kako smo delali.

Učiteljica Nežka Košnik

Dostopnost