V  začetku februarja je naša šola organizirala tridnevno projektno srečanje učiteljev, sodelujočih v projektu Erasmus+. Gostujoči učitelji prihajajo iz Malte, Estonije, Madžarske, Španije in Latvije.

Tema projekta je izboljševanje metod za pouk naravoslovja, zato smo k sodelovanju povabili tudi ustanove, ki nam pri tem lahko pomagajo in na katere imajo lahko rezultati projekta določen vpliv. To so Triglavski narodni park, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje. Za dobrodošlo motivacijo je z spodbudnim nagovorom poskrbel tudi predstavnik Občine Bohinj. Program je bil vsebinsko bogat in pester. Učne ure so prikazovale inovativno uporabo nove IKT, po drugi strani pa tudi načrtovanje ur izvedenih brez pomoči tehnologije, z materialom iz narave ali po možnosti izvedene v naravi. Svetovalca Zavoda za šolstvo (fizika, matematika) sta s svojima delavnicama smiselno dopolnila program, prav tako predavateljica iz Šole za ravnatelje, ki je spregovorila o pomenu medsebojnega opazovanja učnih ur. Rezultat dela bo izražen predvsem v seminarju, izvedenem na Malti. Mi pa se bomo z novimi spoznanji poskusili vključiti s prispevki na ustreznih konferencah. Sodelavki TNP sta predstavili njihov izobraževalni program in novo stavbo: Informacijski center Bohinjka. Prav tesno sodelovanje s to institucijo predstavlja dodaten potreben vir motivacije za spremenjene, izboljšane učne ure tako učiteljev kot drugih sodelavcev, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, posredno pa tudi učencev.

Gostujoči učitelji so imeli priložnost obiskat tudi različne učne ure, ki so takrat potekale; od nižjega razreda do višjih razredov in učne ure za učence s posebnimi potrebami. Učenci, ki obiskujejo predmet Vzgoja za medije, so se z nekaterimi obiskovalci pogovarjali. Tako so izvedli nekaj o šolah, na katerih ti učitelji delujejo. Ena npr. prihaja iz Latvije, vendar je šola, na kateri deluje, ruska. Navdušeni so bili predvsem nad hribi, presenečeni pa nad ozkimi cestami med bohinjskimi vasmi. Občudovali so našo šolo, tako urejenost šolskih prostorov šolski kot stik z učitelji in učenci.

Popoldanski rekreativni del je minil v predstavljanju bohinjski lepot, ki so hkrati prizorišče naravoslovnih, kulturnih in športnih dni. Da so lepote navdušile obiskovalce in jih napeljale k razmišljanju o ponovnem obisku Bohinja, pričajo hitri odzivi na družabnih omrežjih in izrazi zahvale po elektronski pošti.

Urška Repinc

FOTO:  Erika Szasz Bodnarne

FOTO: Jana Komac

Dostopnost