V januarju smo dokončali turistično nalogo na temo zeleni turizem …

Velik del Bohinja se nahaja v okoljsko občutljivem okolju, varovanem z najvišjo obliko zaščite: to je v Triglavskem narodnem parku. V ožjem območju Triglavskega narodnega parka leži tudi vas Studor. Poznana je tudi po slikoviti skupini kozolcev, ki je zelo zanimivo umeščena v prostor. Do nedavnega je bilo delo na polju močno povezano s kozolci; sušenje trave in poljskih pridelkov. Tak način obdelave sena je zagotavljal tudi ohranjanje biotske pestrosti prelepih bohinjskih travnikov. Navedeno pomeni osnovo za zeleni turizem. V nalogi prikazujemo možnosti uporabe kozolca v turistične namene. Navezava na kozolce ponuja veliko možnost za aktivne, okolju prijazne, vsebinsko pestre počitnice.

Varno_pod_kozolcem

Urška Repinc

 

Dostopnost