solsko kosilo1. januarja 2016 stopi v veljavo 1. člen Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki določa spremembe pri subvencijah kosil.

Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

– do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 100% cene  kosila;                                                                                                           – nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;                                                                                             – nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

( Omenjeni % so razvidni na drugi strani odločbe o otroškem dodatku.)

Če je vaš otrok že prijavljen na kosilo, se bo omenjena sprememba avtomatično upoštevala pri izračunu cene kosila. Če pa otrok do sedaj ni bil prijavljen na kosilo, sedaj pa bi ga zaradi nižje cene želeli prijaviti, se oglasite v šolski svetovalni službi, kjer boste dobili Prijavo na šolsko prehrano.

Od 1. 1. 2016 bodo torej veljale naslednje cene kosil:

100 % subvencija 70 % subvencija 40 % subvencija
1. do 4. razred 0,00 evra 0,60 evra 1, 20 evra
5. do 9. razred 0,00 evra 0,66 evra 1, 32 evra

Prijava-na-solsko-prehrano-DEC-2015.doc

Dostopnost