Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica je vključena v projekt Simbioza, ki spodbuja sodelovanje različnih generacij. Učence želimo vzgojiti v medgeneracijskemu sodelovanju, vzajemnem spoštovanju, prenosu znanja med generacijami in nesebični pomoči sočloveku.

V okviru tega projekta bomo na naši šoli izvedli brezplačne delavnice računalništva, kjer vam bodo naši učenci in učitelji posredovali osnove računalništva.

Delavnice bodo potekale na naši šoli od 7. 12. do 11. 12. 2015 od 16.00 do 18.00.

Prijava: na OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, tel. št.: 04/577 00 12, ali na Društvu  upokojencev Bohinjska Bistrica, tel. št.: 041/406 375.

Vabljeni!

Dostopnost