Škofjeloški dijaki, domačini izpod Studora ter tesarji iz Ludlowa so s skupnimi močmi popravljali manjše poškodbe na Vodarjovem stogu pod Studorom in se ob tem marsičesa naučili drug od drugega.

Foto: Robert D.

Dostopnost