Da imamo samo eno Zemljo, ki jo moramo ohraniti za naše potomce, smo z učenci predmetne stopnje spoznavali v petek, 21. 4., in ponedeljek, 24. 4.

Šestošolci so spoznavali, zakaj imajo rastline semena ter z obiskom ekološke kmetije ter Gostišča Danica ozavestili pomen ekološkega kmetovanja za ohranitev rodovitnosti tal in ohranjanje raznovrstnosti življenja.

Sedmošolci so spoznavali lastnosti, pomen in načine čiščenja vode, obiskali čistilno napravo v Bohinjski Bistrici ter v dramski uprizoritvi opozorili na ohranjanje narave.

Učenci osmega razreda so spoznavali načine pridobivanja električne energije s poudarkom na trajnostnih in obnovljivih virih. V praksi so preučevali, kako z energijo lahko varčujemo že, če toplotno izoliramo hišo.

Devetošolci so ozaveščali pomen biodiverzitete za naše preživetje, na biodiverzitetni kliniki iskali rešitve za ogrožene vrste, izdelali promocijske videoposnetke za ohranjanje biodiverzitete ter s konkretno akcijo izdelovanja žuželčnikov ter ptičjih valilnic prispevali k bogatitvi šolskega vrta z različnimi bivališči za živali.

Ob Dnevu Zemlje našemu planetu želimo, da bi z vlaganjem vanj ohranili njegovo raznolikost za prihodnje generacije. Upamo, da smo z našimi majhnimi dejavnostmi naredili kakšen korak v pravo smer.

Barbara Vevar

Foto: Branka Mavrič, Nataša Mrak, Nataša Stare, Monika Zupanc

Dostopnost