Stara Fužina se nahaja ob Bohinjskem jezeru in je vas z največ prebivalci znotraj zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka. V centru za obiskovalce TNP domuje razstava Jezero, ki z več različnih vidikov opisuje in razlaga, kako je Bohinjsko jezero in njegova okolica nastala, zakaj je tako čudovito in kako jo je sooblikoval bohinjski človek s svojimi dejavnostmi.

Z učenci smo se na pot proti Stari Fužini odpravili s kolesi. Kolesa so najbolj pomemben simbol trajnostne mobilnosti. Učitelji in učenci smo zelo ponosni, da postaja kolo naša tradicionalna oblika prevoza po Bohinju. S svojim zgledom želimo motivirati tudi druge, da se odpovejo avtomobilom, da se začnejo voziti s kolesi in javnim prevozom ter postanejo del rešitve za varovanje našega prekrasnega Bohinja.

Naravoslovni dan Jezero nas je naučil, kako pomembna je biotska pestrost, kako pomembno je ohranjati zdravo naravo in jo varovati pred negativnimi vplivi človeških dejavnosti.

Anže Krek

Dostopnost