Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet obdelava gradiv les, so v spomladanskem času izdelovali ptičje valilnice. Hišnik Drago je pripravil deske ustreznih širin, nato so učenci sami s pomočjo načrta izdelali 10 valilnic.

Valilnice morajo biti izdelane tako, da se odprejo. Preden pride v valilnico nov zarod, je potrebno staro gnezdo očistiti. To se navadno stori pred mesecem februarjem. Pomembna je tudi velikost odprtine v valilnici, saj mora preprečiti vstop nepovabljenim gostom. Zato mora biti ravno prav velika za tisto vrsto ptic, ki jih bomo gostili ali bolje rečeno gnezdili, v naši valilnici.

Izdelava valilnic je potekala v sodelovanju s TD Bohinj. Učenci so za zaključek projekta svoje izdelke pritrdili na drevesa v kampu Danica.

Prosta mesta za obiskovalce v kampu bodo s prihajajočim poletjem verjetno kmalu pošla. Mi pa upamo, da bodo tudi naše valilnice kmalu polno zasedene.

Anže Krek

     

 

Dostopnost