TURISTIČNA NALOGA 2017 – Gor na poti nismo napoti

Tema festivala v letu 2017 je Potujem, torej sem. Za sodelovanje na festivalu morajo šole oziroma učenci pripraviti nalogo z načrtom za pripravo in izvedbo sejemske predstavitve turistične prireditve, pohoda, spominka, vodnika ... Našo turistično nalogo Gor na poti...

Vseslovenski festival mladih – Turizmu pomaga lastna glava

Prvega marca je v Kranju potekal 30. vseslovanski festival mladih – Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega festivala je bila zeleni turizem. Naša šola se je festivala udeležila s tržnico, osnovano na turistični nalogi Varno pod kozolcem. Način obdelovanja...

Turistična naloga 2015/16

V januarju smo dokončali turistično nalogo na temo zeleni turizem … Velik del Bohinja se nahaja v okoljsko občutljivem okolju, varovanem z najvišjo obliko zaščite: to je v Triglavskem narodnem parku. V ožjem območju Triglavskega narodnega parka leži tudi vas Studor....

Turizmu pomaga lastna glava v letošnjem šolskem letu

V šolskem letu 2015/16 je širša tema zeleni turizem. Mi svojo nalogo vežemo na kozolce – studorske stogove. Način obdelovanja trave z uporabo kozolcev je v veliki meri pripomogel, da se je obdržala biotska pestrost bližnjih travnikov. Nalogi smo dali naslov Varno pod...

Dostopnost