V šol. l. 2018/19 nadaljujemo s projektom »Razvijanje pismenosti s povezovanjem vrtca in šole«. Projek na šoli poteka tretje leto. Prvo leto smo želeli vzpostaviti strokovno vez med vrtcem in šolo z namenom strokovnega vplivanja na razvoj predopismenjevalnih veščin pri otrocih v starosti 4–6 let ter uvajanjem hkratnega opismenjevanje velikih in malih tiskanih črk v prvem razredu osnovne šole pri otrocih starih 6–7 let. V preteklem šolskem letu so se k sodelovanju pridružile učiteljice drugih razredov, ki so uvajale hkratno opismenjevanje velikih in malih pisanih črk, pri umetnostnih besedilih pa so uporabljale ravni vprašanj, ter pri neumetnostnih besedilih uvajale bralno učne strategije. Nadaljevati želimo z dvigom bralne pismenosti po vertikali tudi v višjih razredih. V letošnjem letu projekt širimo v tretji razred. Cilj tretjega razreda je povečati bralno razumevanje in izuriti bralno tehniko.

Dvig bralne pismenosti zmanjšuje sekundarne težav na področju branja in pisanja – zato smo se z vzgojitelji in učitelji prve triade odločili za aktivno sodelovanje na področju didaktike slovenščine, ožji področji: bralna pismenost in opismenjevanje. Branje in pisanje v vseh njunih dimenzijah spodbujata učence k uspehu in s tem k boljšemu šolskemu počutju.

V prvih dveh letih sodelovanja so ugotovitve učiteljic pokazale, da je smiselno razvijati predopismenjevalne in predbralne veščine, ter da hkratno opismenjevanje velikih in malih tiskanih črk, ter kasneje hkratno učenje velike in male pisane abecede pospeši bralni in pisalni razvoj otroka. S hkratnim usvajanjem velikih in malih tiskanih in kasneje pisanih črk se pridobi čas za utrjevanje pisanja.  Izkazalo se je že, da višja pričakovanja učiteljev, vodijo k višjim rezultatom.

Program dela, ki je bil vpeljan v preteklih dveh letih in zajema:  spodbujanje interesa za branje, koncept tiska, širjenje besedišča, vidno zaznavanje, slušno zaznavanje, poimenovanje, prepoznavanje in pisanje črk, branje (tako otroka kot vzgojitelja in učitelja), finomotoriko, orientacijo, grafomotoriko, ter pisanje besed, kratkih povedi in enostavnih besedil, se bo v letošnjem šolskem letu nadaljeval in razširil v tretji razred. V tretjem razredu bodo tako namenili več ur pri obravnavi umetnostnih in neumetnostnih besedilih, ter uporabo različnih bralnih učnih strategij.

Cilj intenzivnejšega razvoja bralno pisalne pismenosti je razvijati spretnosti, zmožnosti in odnos ter znanje, ki je vezano na branje. V okviru tega bomo širili vedenje o pismenosti v širšem pomenu, razvijali bralno kulturo ter vplivali na notranjo, socialno in zunanjo motivacijo.

Projekt vodi Jožica Kašca.

Razvijanje pismenosti s povezovanjem vrtca in šole

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Arhivi

Dostopnost