Comenius večstransko šolsko partnerstvo

Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja s pomočjo sodelovanja šol v Evropi. Učencem in učiteljem pomagajo doseči in izboljšati določena znanja in spretnosti,  ne samo na področju teme projekta, temveč tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov.
Glavni cilj večstranskih šolskih partnerstev je prispevati k mednarodnemu sodelovanju izobraževalnih organizacij (od vrtca do srednješolske ravni). Projekt je lahko osredotočen na učence ali na šolo. Projekt sestavljajo načrtovane lokalne in mednarodne aktivnosti na določeno temo.

Naslov našega dvoletnega projekta, v katerem sodelujejo še šole iz Portugalske, Turčije, Češke in Finske je ogrožena biotska pestrost Evrope (Endagered Biodiversity of Europe: EBE).

V dveh letih se zvrstijo obiski učencev in učiteljev na šolah iz vseh omenjenih dežel.

Vodja projektnega tima je Urška Repinc.

 

Comenius

 

Vsaka vas ima svoj glas

Vsaka vas ima svoj glas

Prireditev ob dnevu državnosti na zadnji šolski dan je bila posvečena državi Sloveniji in njenim zvenečim narečjem. Naslovili smo jo Vsaka vas ima svoj glas. Potovali smo po krajih vseh slovenskih narečnih skupin, spoznali njihove največje zanimivosti in prisluhnili raznolikosti melodij govora. Za glasbene in vsebinske točke so poskrbeli posamezni razredi, mladinski pevski zbor in učitelji.

Pisanost talentov in doseženih uspehov nas je popeljala v zaslužene počitnice.

Ksenja Ašič, Martina Kalita, Urša Rožič,  Nataša Stare in Marta Volf Trojer

Zlato priznanje na srečanju mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol Slovenije 2022

Zlato priznanje na srečanju mladih raziskovalcev srednjih in osnovnih šol Slovenije 2022

7. aprila letos je v organizaciji Biotehniškega centra Naklo potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev, ki je bilo izvedeno na daljavo. Naša šola se je predstavila z dvema raziskovalnima nalogama, v obeh so sodelovali učenci 8. razreda. Anja Režek, Jure Kralj in Vasja Zupanc so raziskovali na področju biologije, Zala Medja in Matej Kalita pa na področju geografije. Vsi so uspešno predstavili nalogo in odgovarjali na vprašanja komisije.

Zala in Matej sta se uspela uvrstiti tudi na državno srečanje, ki je potekalo 16. 5. 2022 v Murski Soboti. Na zagovoru sta naredila odličen vtis in s prvim mestom postala tudi dobitnika zlatega priznanja. Poleg odličnih praktičnih nagrad sta se junija udeležila še svečane podelitve priznanj v Cankarjevem domu.

Vsem raziskovalcem čestitke za opravljeno delo in veliko mero vztrajnosti. Zahvala pa tudi vsem ostalim učencem, ki so sodelovali v raziskavah. Obe nalogi si lahko tudi preberete.

Zala Medja in Matej Kalita: Uporaba zemljevidov in navigacijskih naprav za beleženje poti

Jure Kralj, Anja Režek in Vasja Zupanc: Kako različni dejavniki vplivajo na reakcijski čas?

Mentorici: Barbara Vevar in Nataša Mrak

Verižne zgodbe v slovenčini

Verižne zgodbe v slovenčini

Pripravili so jih učenci podružnične šole v Srednji vasi v sklopu dela pri  podaljšanem bivanju. 

Arhivi

Dostopnost