Jutri, v torek,  10. 5. 2022, se začne zapora glavne ceste na relaciji  Srednja vas – studorski kozolci (stara avtobusna postaja).

Matična šola:

  • Predvidoma bo ta teden (do vključno 13. 5. 2022) zaprt odsek ceste med staro in novo avtobusno postajo za vas Studor. Vsi učenci iz Studorja se ta teden vozite po Zgornji Bohinjski dolini, učenci iz Stare Fužine pa po Spodnji Bohinjski dolini.
  • Vsi, ki se vozite na tej relaciji, bodite pozorni na spremembe. Zjutraj čakate na običajni postaji. Po odhodu iz šole pojdite na ustrezen avtobus.
  • Naslednji teden (predvidoma od 16. 5. dalje) pa se boste učenci iz Studorja vozili po Spodnji Bohinjski dolini. Zapora bo namreč med Srednjo vasjo in novo avtobusno postajo za Studor.
  • Učenci iz Ukanca se vozite v šolo in iz nje po Spodnji dolini.

 

Podružnica:

  • Učenci iz Stare Fužine… (informacije bodo dale učiteljice razredničarke).  Učenci se zjutraj (7.23) lahko peljejo po Spodnji dolini do matične šole in naprej do Srednje vasi. Vračajo pa se podobno.
  • Za vse ostale učence vozače s podružnice ni sprememb.
Dostopnost