V letošnjem letu smo za osmošolce pripravili nov dan dejavnosti, katerega pa smo morali zaradi karantene enega od razredov, izpeljati  v dveh ločenih delih.

Obiskali smo Planinsko jamo  – največji vodno jamo v Sloveniji, ki je znana po sotočju podzemnih rek.  V reko Unico se združita reka Rak, ki priteče iz Rakovega Škocjana in reka Pivka, ki priteče iz Postojnske jame. Posebnost jame je, da ni osvetljena, zato je življenje v njej tako pestro, obisk jame pa predstavlja posebno doživetje. V jami smo občudovali človeške ribice, netopirje, posebno zanimivi pa so bili svetleči mikroorganizmi.

Dan smo nadaljevali v vetrovniku AERODIUM Logatec,  kjer so učenci na zabaven način, na praktičnih primerih iz vsakdanjega življenja spoznali zakonitosti aerodinamike oz. kako »premagati« silo gravitacije.  Ob uvodnem  predavanju so spoznali nekaj osnovnih fizikalnih zakonitosti pri gibanju teles v  zraku – katere sile pri tem nastanejo in kako na gibanje vpliva oblika, masa, velikost telesa in agregatno stanje. Nato so si  ogledali  tehnološki dela vetrovnika z motorji in ventilatorji, zračnimi kanali in testno-letalno komoro, kjer se izvajajo aerodinamični poskusi. Na koncu je sledil še  praktični del – gibanje teles v vetrovniku. Najbolj zanimiv del je bil, kako sila gravitacije vpliva na gibanje človeka.

Po izvedbi poskusov je sledil kratek nagradni kviz, ki je zajemal ključne vsebine prikazanega dogajanja v vetrovniku. Namen kviza je bil utrditi znanje na osnovi izvedenih poskusov.  Anja in Izak se veselita  poleta v vetrovniku, ker sta  kot izžrebana nagrajenca prejela darilni bon.

Vodja naravoslovnega dne Urška Beznik

Dostopnost