Tudi v naši šoli smo se, s skupino nadarjenih učencev in navdušenih mladih raziskovalcev, v petek, 24. 9. 2021, pridružili vseevropski akciji Noč raziskovalcev. Noč ima svojo moč je vseslovenska akcija, v okviru katere se je po vsej Sloveniji izvajal enak eksperiment. Glavno vlogo so ta dan prevzele vode ter mladi, nadobudni raziskovalci, ki so preverjali njeno kakovost.

Zato smo, tudi bohinjski osnovnošolci, na lep jesenski popoldanski dan odšli na sotočje reke Bistrice in Save Bohinjke, kjer smo to popoldne postali pravi raziskovalci. Kakovost obeh rek smo preveril z vzorčenjem obeh rek. Testni listič smo za dve sekundi pomočili v vodo, ga na zraku posušili in primerjali barvaste kvadratke na testnem lističu s posredovano legendo. Preverili smo alkalnost, kislost ter trdoto vode, prisotnost nitritov, nitratov, sulfitov ter fluoridov v njej. Izmerili smo tudi temperaturo obeh voda ter se od njej zmrazili, saj se je termometer ustavil pri 10°C. Vse ugotovitve smo, kot vzorni raziskovalci, pridno beležili v opazovalni obrazec.

Seveda smo v vodi namočili tudi svoje noge, saj smo v njej iskali in lovili vodne nevretenčarje. Našli smo veliko zanimivega, marsikaj tudi nam neznanega. Z določevalnim ključem smo poskušali ugotoviti katero žival smo našli. Eno med njimi pa smo si pogledali tudi pod mikroskopom.

Z raziskovanjem pa še nismo končali. Nadaljevali bomo naslednji teden, ko bomo svoje delo analizirali ter preverili koliko neraztopljenih snovi smo našli v omenjenih rekah. Komaj čakamo, saj sta nam mentorici obljubili še prav poseben poskus.

Dostopnost