Rojstni dan naše države smo junija na poseben način obeležili tudi na naši šoli. Z devetošolci smo pripravili razstavo, ki so si jo učenci lahko ogledali v avli šole, za širšo javnost pa bo na ogled septembra v Bohinjki, centru TNP Bohinj v Stari Fužini. Vabljeni!

Devetošolci so pri geografiji v maju in juniju samostojno raziskovali pokrajine Slovenije. Geografska delitev na pet pokrajin je bila osnova za delitev v skupine, znotraj katerih so imeli učenci določene naloge. Pred tem smo si skupaj ogledali predstavitveni video posnetek za slovenski paviljon na svetovni razstavi Expo Dubaj 2020. Učenci so iskali značilnosti Slovenije, posameznih pokrajin, simboliko (strop v obliki satovja, suhorobarsko sito, kraški svet …), predstavitvene slogane. Nato so dobili natančna navodila, kako naj vsaka skupina preuči posamezno naravnogeografsko pokrajino s pomočjo učbenika ter drugih virov, kaj mora vsebovati maketa (celotno Slovenijo, obravnavano pokrajino, UNESCO dediščino, slogan, način obeležitve 30. rojstnega dne naše države). Izdelali so načrte za izdelavo, si priskrbeli material za izdelavo in se lotili dela. Pokazali so veliko ustvarjalnosti in volje ter dobre organizacije znotraj skupin, zato je bil tudi rezultat nad pričakovanji.

Pri zgodovini so v skupinah naredili pregled zadnjega obdobja in dogodkov, ki so pripeljali do odločitve za samostojno državo. Preučiti so morali literaturo in pregledati različne vire o nastanku Slovenije ter izdelati časovni trak v obliki plakatov. Dogodki, ki so za mlade generacije že zgodovina, so si poskušali približati z ogledom posnetkov.  Majniško deklaracijo, prve večstrankarske volitve, plebiscit in mnogo drugih pojmov so postavili v smiselno celoto, nadaljevali z mednarodnimi organizacijami, v katere je danes vključena Slovenija, ter zaključili z željami naši domovini. Naj ostane svobodna, ponosna in edina.

Nataša Mrak, Lucija Markelj Jensko

Dostopnost