16. junija nam je uspelo obiskati še močno napolnjeno Cerkniško jezero ter izvesti dan dejavnosti zunaj Bohinja.

Pojavljanje in izginjanje Cerkniškega jezera je močno pritegnila že Janeza Vajkarda Valvasorja, kartografa, geografa … ali kar polihistora. Za predstavitev raziskave delovanja jezera v Slavi vojvodine Kranjske je prejel posebno priznanje: bil je izvoljen za člana angleške kraljeve družbe v Londonu.

Svet Dinarskokraških pokrajin, ki jih je predstavil Valvasor v svojem delu, so raziskali tudi osmošolci: naravne mostove Rakovega Škocjana peš, Slivnico skozi zgodbe o čarovnicah ter širše zaledje Cerkniškega jezera s kanuji in kolesi. Ogledali so si tudi maketo o delovanju jezera, ki nazorno prikaže dogajanje skozi vse letne čase ter reševali križanke in izzive s pomočjo usmerjevalnih tabel.

V tako toplem dnevu so učenci z veseljem »izmerili« tudi temperaturo vode.

Nataša Mrak

Dostopnost