Naše učence ozaveščamo o trajnostni mobilnosti – o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. V tednu od 10. do 15. maja smo vse učence še bolj aktivno spodbujali, da so prihajali v šolo trajnostno (peš, s kolesom, s skirojem, s šolskim avtobusom ali s šolskim kombijem). Učenci so se v tem tednu lahko pridružili pešbusu, veliko učencev se je pripeljalo v šolo s kolesom ali skirojem. V Srednji vasi so se šolarjem pridružili tudi otroci iz vrtca. Šolarji, ki so prihajali s šolskim avtobusom pa so opravili nekaj sto metrov peš, ker avtobusi tokrat niso ustavljali pred šolo. S takimi projekti želimo zmanjšati promet pred šolo in posledično onesnaževanje okolja. Hkrati pa se trudimo spodbujati učence za krepitev fizične kondicije, za samostojnost pri prihajanju v šolo in skrbeti za njihovo odgovorno ravnanje v prometu. Zahvaljujemo se tudi staršem, ki spodbujate svoje otroke, da prihajajo v šolo trajnostno mobilno.

Foto: Mojca Rozman, Nejc Pogačnik

Dostopnost