ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem, je v sodelovanju z Osnovno šolo dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica že v začetku oktobra 2020 pripravil dva dogodka v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine, ki jih vodi Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (ZVKD).
Letošnja tema je bila Spoznaj? Varuj! Ohrani. Na delavnicah smo se pod vodstvom arheologinje Mije Ogrin navezali na naselbino Ajdovski gradec, ki je bila pred 2500 leti prva bohinjska vas. Učenci izbirnih predmetov vzgoja za medije (radio) in verstva in etika so v dveh skupinah spoznavali življenje na Ajdovskem gradcu. Poudarek je bil predvsem na interpretativni delavnici ustvarjanja predmetov po starem vzoru. Učenci so se prepustili svoji domišljiji in izdelali posode, ki so jih okrasili v tehniki vrezovanja. Tak okras je bil v preteklosti pogost na loncih in skledah. Izdelane glinene posode smo pustili, da so se posušile. Zaradi šolanja na daljavo smo posode šele po več mesecih dali v posebno peč. Nastale izdelke si lahko ogledate na fotografijah.
Dogodka sta potekala pod pokroviteljstvom župana Občine Bohinj Jožeta Sodje.  Upamo, da bomo na poseben način obeležili Dneve evropske kulturne dediščine tudi naslednje šolsko leto!
Lucija Markelj Jensko in Marija Helena Logar
Foto: arhiv OŠ dr. J. Mencingerja Bohinjska Bistrica

Dostopnost