STARI GRKIPretekli teden je sedmošolcem minil v znamenju starih Grkov, saj so pri različnih predmetih spoznavali in poglabljali svoje znanje o kulturi, na kateri sloni zahodna civilizacija.

Prek raznovrstnih aktivnosti so se preizkusili kot junaki grških bajk pri slovenščini, kjer se je soba spremenila v oder, s pomočjo računalnika pa so pričarali primerno ozadje. Pri glasbi je pod njihovimi prsti nastala Panova piščal, iz katere so poskušali izvabljali zvoke, pri angleščini so poskrbeli, da recepti niso ostali le na papirju, ampak so zaživeli v obliki tradicionalnih grških jedi. Bogastvo arhitekturne dediščine je bila tema likovne umetnosti, kjer so prek igre “lov na skriti zaklad” spoznali, kako velik vpliv je le ta imela na kasnejše arhitekte, tudi  našega Jožeta Plečnika. Da sta se duh in telo povezala, gre zasluga športu, kjer so v duhu olimpijskih iger poskrbeli za dobro telesno kondicijo. Kaj pa geografija in zgodovina? Mladi Eratosteni in Ptolomeji so risali zemljevide ter nanje umeščali grške znamenitosti. Pestra časopisna naklada pa vam prinaša novice iz cele Grčije. Kaj vse se je dogajalo v Heladi, si preberite v posebnih izdajah Korintskih, Grških, Atenskih in Špartanskih novicah.

Na tak način so učenci spoznali, kako so se znanosti med seboj prepletale in da včasih ni bilo delitev, kot jih poznamo danes.

učiteljica Lucija Markelj Jensko

Dostopnost