Za letošnje tekmovanje za Male sive celice sta se prijavili dve ekipi tekmovalcev. Še preden sta nastali ekipi, je potekal predizbor predizbora. Učencev iz 7. razredov je bilo prijavljenih pet, sodelujeta pa lahko le dva.
Pisni predizbor je letošnje leto, izjemoma potekal na matični šoli in, sicer 15. septembra. Vsaka ekipa je bila v svojem razredu. Tekmovalne naloge so reševali preko računalnika.

Obe ekipi sta bili zelo v redu. Rezultat je bil izenačen (26 in 25 točk), toda za obe ekipi je bilo premalo zbranih točk, da bi se uvrstile na ustni del predtekmovanja na OŠ Naklo.

Za letošnje leto je tako tekmovanje za našo šolo zaključeno. To pa ne pomeni, da učenci ne razmišljajo že o naslednjem. Za ekipi v naslednjem letu ne bo potrebnih veliko sprememb.

Hvala obema ekipama sodelujočih: Matej Kalita, Tia Prešeren in Jera Stanovnik ter Alina Svoljšak, Neža Potočnik in Iva Krkoč.

Mentorica Nataša Stare

Dostopnost