20. januarja je na naš šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju kemije. Udeležilo se ga je 9 osmošolcev in 8 devetošolcev.
V devetem razredu je vse možne točke osvojil Benjamin Gašperin iz 9.b razreda, Iza Medja iz 9.a pa je izgubila le 1 točko. Oba učenca se bosta udeležila državnega tekmovanja, ki bo v začetku aprila v Križah. Poleg njiju pa je dobitnik bronastega priznanja še Mark Mencinger iz 9. a razreda.
V osmem razredu pa je bronasto priznanje prejela le Hana Štendlar iz 8. b razreda in bo edina osmošolka zastopala našo šolo na državnem tekmovanju.

Čestitamo za izkazano znanje.

Tekmovanja so vsako leto težja in bolj selektivna, zato vsem tekmovalcem čestitam za pogum, da so se tekmovanja sploh udeležili . Prav tako pa za voljo in prizadevanje  pridobiti nova znanja na pripravah, ki so potekale pred tekmovanjem.

Mentorica: Urška Beznik

Dostopnost